Koľko študentov zvyknete prijímať?

V akademickom roku 2022/2023 plánujeme prijať nasledovné počty uchádzačov:

  • Masmediálna komunikácia: 120 denných, 50 externých
  • Marketingová komunikácia: 120 denných, 70 externých
  • Vzťahy s médiami (Media Relations): 30 denných
  • Aplikované mediálne štúdiá: 30 denných
  • Teória digitálnych hier: 50 denných, 30 externých