Koľko študentov zvyknete prijímať?

V akademickom roku 2017/2018 plánujeme prijať nasledovné počty uchádzačov:

  • Masmediálna komunikácia: 155 denných, 50 externých
  • Marketingová komunikácia: 170 denných, 70 externých
  • Vzťahy s médiami (Media Relations): 45 denných, 30 externých
  • Aplikované mediálne štúdiá: 50 denných, 30 externých
  • Teória digitálnych hier: 60 denných, 30 externých