Sociálne štipendium

Informácie k štipendiám nájdete:   http://www.ucm.sk/sk/stipendia/

Usmernenie pre študentov v tejto oblasti sa upravujú pre každý semester, preto sa radšej prekliknite na vyššie uvedený odkaz. 

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium sa vypláca študentom, ktorí sú v hmotnej núdzi a príjem peňazí do domácnosti je rovný životnému minimu. O sociálne štipendium musí požiadať študent sám.

Potrebné dokumenty

  • Usmernenie pre študentov – sociálne štipendiá na ak. rok 2017/2018
  • Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia