Budovy FMK a prístup s MHD

FMK UCM využíva priestory v rôznych častiach Trnavy: hlavnú budovu UCM, Základnú školu v Jame, na sídlisku Družba a budovu na Skladovej ulici. 

Poloha učební a ich značenie

  • miestnosti S – sa nachádzajú v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2
  • miestnosti H – sa nachádzajú vedľa hlavnej budovy UCM, vchod z Hajdóczyho ulice
  • miestnosti AM a BM – sa nachádzajú na Skladovej ulici
  • miestnosti JAMA (JA, JB, JC) – sa nachádzajú na sídlisku Družba, v Základnej škole v Jame
  • Knižnica FMK – sa nachádza na prízemí v Základnej škole v Jame
  • Kino OKO – sa nachádza na Nám. J. Herdu 2 hneď pri hlavnej budove

Ako sa tam dostať
Na Skladovú - zastávka Trstínska - Skladová - premáva autobus č. 16 zo železničnej stanice. 

Na UCM zo železničnej stanice premáva MHD č. 1 a č. 12 - zastávka, na ktorej vystúpiš, sa volá Špačinská cesta. 

Do JAMY zo železničnej stanice sa dostaneš autobusom č. 3 - zastávka Poliklinika Družba. Cca 5 min. od železničnej stanice smerom ku kruhovému objazdu pri nemocnici sa nachádza zastávka Dohnányho, odkiaľ ťa č. 4 zoberie takisto k Poliklinike Družba. 

Na Skladovú zo železničnej stanice chodí aj pár vlakov - smer Kúty - stanica Trnava - predmestie. 

Dôležitým dopravným uzlom v Trnave je tiež zastávka s názvom Zelený kríček - odtiaľ je to do Kina OKO, ktoré sa nachádza hneď vedľa hlavnej budovy UCM, len 10 minút, na Skladovú cca. 20 minút. 

Z UCM do JAMY to trvá približne 10 minút. Všetky časy sú uvedené v jednotke pešia chôdza ľudská.