Môžem si podať prihlášku na dva študijné programy?

Nie. Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.