Som druhák na ….. a chcel by som prestúpiť na FMK

Ako študent inej školy musíte normálne prejsť prijímačkami. Po prijatí však môžete požiadať o uznanie skúšok. Niektorých druhákov z iných VŠ, ktorí sa k nám hlásia, zvykneme po prijatí preradiť hneď do druhého ročníka, takže stratia iba jeden rok. Nie je to však pravidlo. Závisí to od vašich doterajších výsledkov.