Predčasné štátnice

Predčasné štátnice prichádzajú do úvahy pri študentoch v 3. ročníku Bc. štúdia. Bakalárske štátnice sú totiž v auguste, no v opodstatnených prípadoch umožňujeme študentom štátnicovať už v júni.

Aké dôvody uznávame 

Také, ktoré študentovi objektívne nedovoľujú ísť na štátnice v auguste: vycestovanie v rámci work-and-travel, účasť na výmennom pobyte, plánovaná operácia, hlásenie sa na druhý stupeň (Mgr.) na inú VŠ, apod. Nezabudnite, že akýkoľvek dôvod musíte zdokladovať.

Do kedy sa treba rozhodnúť

Čo najskôr! Okrem schvaľovacieho procesu totiž musíte o mnoho skôr odovzdať bakalársku prácu (už v apríli), učiť sa na skúšky aj štátnice. Deadline na odovzdávanie žiadostí býva zväčša v prvom alebo druhom týždni letného semestra.

Čo treba na vybavenie 

  • odovzdať vyplnenú žiadosť (dostupná na https://fmk.sk/statne-skusky/)
  • súhlas školiteľa
  • potvrdenie dôvodu, ktorý ste uviedli v žiadosti (zmluva, letenky, atď)

Všetky dokumenty odovzdáte na podateľni v hlavnej budove UCM na nám. J. Herdu 2.