Priemer sa počíta zo všetkých vysvedčení, alebo len z koncoročných?

Študijný priemer počítame na základe koncoročných vysvedčení z  1. – 3.ročníka + z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka. Počítame ho zo všetkých známok, okrem správania.