Môžem po skončení Bc. na inej škole prestúpiť na Mgr. na FMK?

Pokiaľ študujete príbuzný odbor, tak môžte. Študijný odbor masmediálne štúdiá sa prelína s mnohými odbormi, dokonca aj s tými, s ktorými by ste to možno nečakali. Príbuzné študijné odbory zo sústavy študijných odborov sú:

 • žurnalistika
 • teória a dejiny žurnalistiky
 • knižnično-informačné štúdiá
 • sociológia
 • politológia
 • estetika
 • kulturológia
 • psychológia
 • teológia
 • dejiny a teória umenia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • verejná politika a verejná správa
 • verejná správa a regionálny rozvoj

Ak ste získali bakalára v niektorom z týchto odborov, smelo si podajte prihlášku na Mgr. štúdium.