Môžem si podať prihlášku keď ešte študujem na inej škole?

Samozrejme. Každý môže študovať na toľkých školách, koľko zvládne. Takže ak študujete inde a poškuľujete po FMK, pokojne si podajte prihlášku a rozhodnete sa až keď vám oznámime verdikt.

Mali by ste však vedieť, že keď chcete študovať dva študijné programy naraz, ten druhý si platíte tak, ako keby ste ho študovali po skončení toho prvého. Výška poplatku závisí od jednotlivých škôl a ich fakúlt. V prípade, že by ste študovali dva odbory na rovnakej škole, na väčšine z nich poplatky neplatíte. Ak by sme vás teda prijali na FMK, ak sa chcete vyhnúť plateniu, mali by ste štúdium na prvej vysokej škole ukončiť.