Je rozdiel medzi aktuálnou príručkou a príručkou z predchádzajúcich rokov?

Niektoré kapitoly môžu obsahovať aktualizované informácie, ale najväčším rozdielom aktuálnej príručky oproti starším vydaniam je doplnenie ukážkových testov.