Je rozdiel medzi aktuálnou príručkou a príručkou z predchádzajúcich rokov?

Niektoré kapitoly môžu obsahovať aktualizované informácie, ale najväčším rozdielom príručky z r. 2016 oproti starším príručkám je doplnenie ukážkového testu.