Prílohy k prihláške

Aké prílohy musí obsahovať prihláška?

Doručená prihláška musí obsahovať: - životopis, - doklad o uhradení poplatku (https://podpora.fmk.sk/565314-Poplatok-za-prijimacky) za prijímacie konanie. - vysvedčenia Čo sa týka vysvedčení, ​​​​uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka a z polročného vysvedčenia z 5....

Treba prikladať vysvedčenia?

Keď maturujete tento rok, vysvedčenia z prvých troch ročníkov + polročné vysvedčenie zo 4.ročníka nemusíte prikladať. Známky totiž vpisujete priamo do prihlášky a dávate ich potvrdiť škole / preklápate elektronickú žiacku knižku. Poslať musíte len kópiu koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka (resp. 5. - pri 5-ročnom štúdiu) a tiež kópiu maturitného vysvedčenia. Kópie musia byť úradne overené a musíte ich poslať najneskôr do 10.6.2022. Kópie vysvedčení prikladajú len študenti, ktorí už majú matu...

Zabudol som k prihláške priložiť ...

Buďte bez obáv. Každú prihlášku kontrolujeme, či má všetky náležitosti. Keď nejaká príloha chýba, ihneď vám posielame poštou výzvu, aby ste ju obratom doplnili. Nemusíte však čakať, kým si to všimneme. Chýbajúcu prílohu pošlite hneď ako zistíte svoju chybu. Nezabudnite priložiť krátky sprievodný list zhruba v tom zmysle, že posielate ..... k prihláške na meno ...., ktorú ste odoslali dňa ..... Všetko odošlite na adresu: Študijné oddelenie Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila...