Dôležité termíny

Zverejnenie tém: cca máj 2022
Uzávierka prihlášok: 8. júl 2022
Výberové konanie: august 2022