Dôležité termíny

Zverejnenie tém: cca máj 2018
Uzávierka prihlášok: 13. júla 2018
Výberové konanie: august 2018