Kabinety

Kabinety poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov. V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

 • kabinet public relations
 • kabinet SOMO (social/mobile)
 • kabinet nových médií
 • kabinet medzinárodných vzťahov
 • kabinet výskumu verejnej mienky
 • kabinet eventov
 • ateliér komunikácie v médiu fotografie
 • ateliér vizuálnej komunikácie a intermediálnej tvorby
 • kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)
 • kabinet filmovej tvorby II.
 • kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)
 • Aetter
 • Atteliér
 • kabinet telovýchovy a športu

Detailné informácie o tom, čomu sa venujú nájdete na http://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/