Kabinety

Kabinety poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov. V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

 • kabinet public relations
 • kabinet marketingu
 • kabinet eventov
 • kabinet filmovej tvorby
 • kabinet telovýchovy a športu
 • kabinet pohybovej aktivity
 • kabinet audiovizuálnej tvorby a streamingu
 • ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF)
 • kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)
 • ateliér úžitkovej fotografie (AUF)
 • kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)
 • rádio Aetter
 • časopis Atteliér

Detailné informácie o tom, čomu sa venujú nájdete na http://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/