Príprava

Aký náročný je test z cudzieho jazyka?

Testy z angličtiny sa náročnosťou pohybujú niekde medzi úrovňou B1 a B2. Testy z nemčiny sú o čosi jednoduchšie, zodpovedajú úrovni B1.

Koľko študentov zvyknete prijímať?

V akademickom roku 2022/2023 plánujeme prijať nasledovné počty uchádzačov: - Masmediálna komunikácia: 120 denných, 50 externých - Marketingová komunikácia: 120 denných, 70 externých - Vzťahy s médiami (Media Relations): 30 denných - Aplikované mediálne štúdiá: 30 denných - Teória digitálnych hier: 50 denných, 30 externých

Z čoho sa robia prijímačky? Je nejaká talentová skúška?

Prijímačky pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Pri študijnom programe teória digitálnych hier robíte aj ústny prijímací pohovor z odbornej pripravenosti a rozhľadu. Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov).

Existuje nejaká príručka, z ktorej sa môžem pripravovať?

Áno, k dispozícii máme Príručku pre uchádzačov, v ktorej nájdete všetko potrebné. Viac info a spôsob objednania nájdete tu: https://fmk.sk/prijimacky/prirucka-pre-uchadzacov/

Robíte nejaké prípravné kurzy?

Nie.

Bude stačiť, keď sa pripravím na prijímačky z Príručky?

Áno, pretože testy sa vytvárajú na základe informácií zverejnených v príručke. Veľmi sa však hodí, keď okrem šprtania príručky aktívne sledujete spoločenské dianie a máte základný prehľad v politike. Sledovanie televízneho spravodajstva, čítanie blogov Omediach.com (http://omediach.com), Mediálne (http://medialne.etrend.sk), apod. výrazne napomáha pochopeniu toho, čo sa v príručke dočítate.

Je rozdiel medzi aktuálnou príručkou a príručkou z predchádzajúcich rokov?

Niektoré kapitoly môžu obsahovať aktualizované informácie, ale najväčším rozdielom aktuálnej príručky oproti starším vydaniam je doplnenie ukážkových testov.