Príprava

Aký náročný je test z cudzieho jazyka?

Testy z angličtiny sa náročnosťou pohybujú niekde medzi úrovňou B1 a B2. Testy z nemčiny sú o čosi jednoduchšie, zodpovedajú úrovni B1.

Koľko študentov zvyknete prijímať?

V akademickom roku 2017/2018 plánujeme prijať nasledovné počty uchádzačov: * Masmediálna komunikácia: 155 denných, 50 externých * Marketingová komunikácia: 170 denných, 70 externých * Vzťahy s médiami (Media Relations): 45 denných, 30 externých * Aplikované mediálne štúdiá: 50 denných, 30 externých * Teória digitálnych hier: 60 denných, 30 externých

Z čoho sa robia prijímačky? Je nejaká talentová skúška?

Prijímačky pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. V študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier nie je na výber Nj, test je pre všetkých z Aj. Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov). V oboch testoch musíte dosiahnuť aspoň 50 % úspešnosť. Okrem toho môžete získať ďalšie body (max. 100) za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Existuje nejaká príručka, z ktorej sa môžem pripravovať?

Áno, každý rok vydávame príručku, ktorá slúžia ako východisko pre test všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Môžte si ju objednať emailom u p. Hruškovej: alena.hruskova@ucm.sk

Robíte nejaké prípravné kurzy?

Kurzy, ktoré záujemcov zoznámia s učivom z ktorého sa robia testy na FMK organizujeme podľa záujmu. V minulosti sme ich organizovali každoročne, v rokoch 2015 a 2016 sme ich pre slabý záujem neorganizovali. Najaktuálnejšie informácie o tom, či sa kurz bude alebo nebude organizovať nájdete na web stránke http://fmk.sk/prijimacky, príp. priamo v menu Prijímačky. Ak v januári položka _Prípravný kurz_ chýba, kurz nebudeme organizovať.

Bude stačiť, keď sa pripravím na prijímačky z Príručky?

Áno, pretože testy sa vytvárajú na základe informácií zverejnených v príručke. Veľmi sa však hodí, keď okrem šprtania príručky aktívne sledujete spoločenské dianie a máte základný prehľad v politike. Sledovanie televízneho spravodajstva, čítanie blogov Omediach.com (http://omediach.com), Mediálne (http://medialne.etrend.sk), apod. výrazne napomáha pochopeniu toho, čo sa v príručke dočítate.

Je rozdiel medzi aktuálnou príručkou a príručkou z predchádzajúcich rokov?

Niektoré kapitoly môžu obsahovať aktualizované informácie, ale najväčším rozdielompríručky z r. 2016 oproti starším príručkám je doplnenie ukážkového testu.