Ako postupovať, keď mám štátnice až po termíne uzávierky Mgr. prihlášok?

Vyplnenú prihlášku spolu s CV pošlite v riadnom termíne. Keď úspešne zoštátnicujete, zaplatíte poplatok a pošlete nám o tom doklad spolu s overenou kópiou vysvedčenia o štátnej skúške.