Dá sa dostať na FMK bez prijímačiek?

Jasné. Ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli celkový študijný priemer do 1,50. Pri prijímaní bude rozhodujúce bodové hodnotenie výsledkov štúdia a naplnenie smerného čísla na prijatie v jednotlivých študijných programoch.

Prijímačky nerobia ani záujemcovia o externé štúdium.