Ako a kedy možno prerušiť štúdium

Musíte vyplniť žiadosť o prerušenie štúdia, ktorú schvaľuje dekan fakulty. Vyplnenú žiadosť odovzdajte na dekanáte (hlavná budova UCM na nám. Jozefa Herdu, 1. poschodie, č.d. 117)

Požiadať o prerušenie môžete kedykoľvek, ale poriadne si to premyslite. Všetky detaily rieši študijný poriadok, § 22 a § 23.