Čo sa stane, ak nezoštátnicujete

Svet nespadne, ale budete musieť ísť na prvý opravný termín. Ak ste nezoštátnicovali v auguste, najbližší možný termín bude v januári. Je ale na vás, či pôjdete naň, alebo až na niektorý z ďalších termínov – v máji alebo v auguste ďalšieho roka. Mysli však na to, že máte nárok na 2 opravné termíny.

Zároveň vás musíme upozorniť, že opravné termíny vám predlžujú štandardnú dĺžku štúdia. Veľmi zjednodušene vysvetlené: štát za vás platí školné 3 roky Bc. štúdia, ale opravný termín štátnic je v štvrtom roku. To znamená, že si tento rok naviac musíte zaplatiť z vlastného vrecka.