Pomôže mi, keď píšem pre noviny alebo pracujem v rádiu?

Žiaľ nie. Uchádzačov hodnotíme len na základe výsledkov testov a prospechu počas strednej školy. Aktívne pôsobenie v médiách vám môže pomôcť v tom zmysle, že lepšie rozumiete ako médiá fungujú, čo sa určite bude hodiť pri teste, ktorý obsahuje aj časť otázok z mediálnej sféry.